Category: สุขภาพ

อาหารเสริม

ชาวอเมริกันประมาณ 77% รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ตามรายงานของ Council for Responsible Nutrition จำนวนนี้สูงขึ้นอีก – 81% – ในผู้ใหญ่อายุ 35–54 ปี ในผู้เข้าร่วมการศึกษาความเสี่ยงของ AMD และการสูญเสียการมองเห็นอย่างรุนแรงลดลง 25 เปอร์เซ็นต์แหล่งที่เชื่อถือได้ในช่วง 6 ปี ในผู้ที่เป็นโรค AMD อาการนี้จะชะลอตัวเฉพาะในผู้ที่มี AMD ปานกลางเท่านั้น อาหารเสริมไม่ได้ผลสำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงหรือขั้นสูงมาก นอกจากนี้อาหารเสริมที่ใช้ในการศึกษาไม่ได้ป้องกัน AMD หรือฟื้นฟูการสูญเสียการมองเห็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีนที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของสูตร AREDS2 ช่วยลดความจำเป็นในการผ่าตัดต้อกระจกได้ 32 เปอร์เซ็นต์ในผู้ที่มีระดับแคโรทีนอยด์ในอาหารต่ำ การศึกษามีแนวโน้มดีและพบว่าอาหารเสริมบางชนิดมีประโยชน์ แต่จะไม่ส่งผลดีต่อทุกคน จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่าง supplement foods […]

สุขภาพดีสร้างได้

แม้ว่าการ Work From Home จะช่วยลดการติดเชื้อโควิดภายในสังคมไทยได้ดี แต่ถ้าคุณจัดตารางชีวิตไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทำให้เกิดสุขภาพดีสร้างได้ ย่อมพาสุขภาพของคุณเสียหายได้ง่าย ดังนั้นลองมาดู 4 ความเสี่ยงของคนทำ Work From Home ดังนี้ 1.ทำงานไม่เป็นเวลา การทำงานที่ไม่เป็นเวลา จะเกิดขึ้นจากปัญหาที่คุณไม่สามารถบังคับตัวเองให้ทำงานตามปกติได้ ผู้ทำงาน Work From Home บางรายอาจมีโต๊ะที่อยู่ใกล้กับที่นอน จึงมักจะรู้สึกง่วงหรือเพลียได้ง่าย ยิ่งถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองรู้สึกสบายแล้วไปนอนพักบ่อยครั้ง นอกจากงานจะไม่เสร็จตามกำหนดแล้ว อาจจะพาให้สุขภาพของคุณเสียหายได้ง่าย ดังนั้นถ้าต้องการให้สุขภาพดีสร้างได้ ควรจัดตารางเวลาให้ทำงานและการพักผ่อนแยกกันอย่างชัดเจน 2.ตารางชีวิตเสียหาย เมื่อการทำงานเริ่มไม่เป็นเวลา ตารางชีวิตที่เคยทำในช่วงการทำงานตามปกติย่อมเสียหายไปทั้งหมด ถ้าคุณเคยจัดเวลาการทำงานที่ 8 ชั่วโมง การออกกำลังกาย 2 ชั่วโมง เวลาที่เหลือเป็นการพักผ่อนแล้วไม่ทำให้ตามตารางนี้ จะยิ่งทบไปวันต่อไปมากขึ้นเรื่อย […]